top_border

ЧУШКА


    Всичко започна от една недоядена люта чушка. Стоеше си тя в солницата – дръжчица свита и изсъхнала и малко зелено остатъче със семенца вътре.
     Студентът хапна последния залък хляб и трошиците сирене и тогава видя чушчицата. „Ще я изям” – рече си, защото внезапно му се прияде люта чушчица със сиренце. И я хапна цялата.
     Беше го домързяло да иде да обядва в мензата. Реши да излезе. Вече на двора на старата къща, отзад, при миришещите на влага и студ храсти усети, че в устата му залютя. Ама много! Тази чушчица лютеше ужасно! Знаеше от опит, че лютото се потушава с обилно посолена хапка хляб, но хляб вече нямаше.
     Тогава се сети за Кльощавата. Тя бе колежка-първокурсничка и живееше в полусутерена. Слезе припряно по влажните стъпала и почука на остъклената врата. Като не му отвориха, влезе в антрето, където зъзнеха няколко мушкати.
    Вратата към стаята се отвори и на прага застана Кльощавата. Бе в синкав домашен пеньоар с тясно, дълго до пъпа деколте.
     Като го видя, скри едната ръка зад гърба си, а с другата едва-едва загърна деколтето. Загледа го очаквателно.
     Бе височко, стройно момиче с дълги, хубави ръце. Лицето й бе някак ъгловато, с издадена малко напред уста, което й придаваше лаком вид. Лаком за целуване.
     - Кажете… - рече тя и Студента видя, че има хубави зъби.
     - Бихте ли ми услужили с парченце хляб, че една чушка…
     Тя извади ръката, която криеше зад гърба си, и той видя в нея крайщник хляб. Едва тогава забеляза, че Кльощавата дъвчеше. Бавно и нехайно.
     Той взе подаденото му крайче, отчупи хапка, после помоли за сол. Стояха на прага.
     - Влезте – каза момичето.
     Влезе.
     Стаята бе широчка, малко полутъмна, заради разположените почти до тавана прозорчета, закрити с бели тюлени перденца.
     - Май ти изядох хляба – рече Студента. – Не си ли на стола днес?
     - Изгубих си купона.
     Той спря да дъвчи и се замисли. Бръкна в джоба и извади купона си.
     - Този ли е?
     - Къде го намерихте?
     - Отвън на плочника.
     Тя погледна стенния часовник и каза:
     - Има още половин час, иначе купонът ща изгори.
     - Ами хайде да изтичаме до стола!
     Седеше срещу момичето и гледаше как се храни. Тя знаеше, че я гледа и дъвчеше бавно и съсредоточено. Когато свършиха, той рече:
     - Искаш ли да изпием по едно кафе някъде? - Бе почти сигурен, че вече е влюбен.
     - Не съм подходящо облечена. Да идем при мен, ще направя кафе.
     Седяха пред малките чашки и отпиваха.
     - Защо живееш сама?
     - Не обичам съквартирантки.
     Той я загледа с нарастващо любопитство. Беше хубава – определено бе хубава, с някаква странна, остра хубост, която сякаш идваше от ъгловатите й рамене и изпъкналите скули. Очите й бяха сиви и продълговати. Като на дива котка. Протегна ръка и докосна пръстите й. Бяха дълги и елегантни и това го удиви.
     - Като малка свирех на пиано – обясни тя.
     - Ти да не страдаш от анорексия? – попита глупаво. – Защо си толкова слаба?
     - Не съм. Така се харесвам. Като малка бях дебеланка.
     Замълчаха. Той улови погледа й; в него проблесна пламъче.
     - Искаш ли да се любим?
     Студентът се стъписа. Това малко старомодно предложение значеше само едно: да правят секс.
     - Защо не? – рече колебливо.
     - Само ще се преоблека – рече тя.
     Студентът седеше на стола и си мислеше: „Откъде ми дойде това щастие?”
     След минута тя се върна – беше в тъмносин сатенен халат.
     „Nights in white satin”… - зазвуча в съзнанието му. Само дето не бе нощ и сатенът не бе бял.
     Тя развърза коланчето и халатът се отвори.
     Студентът гледаше невярващ. Уж кльощавата й фигура бе шеметно красива! Релефна.
     - Невероятна си!
     Тя се усмихна, после свали халата от раменете си.
     Беше крехка и гъвкава. Като лоза. Докато проникваше в нея се удиви на топлата й мекота. Не можеше да повярва, че обладава това прекрасно създание.
     Почувства, че ще изригне.
     - По-бавно – промълви тя.
     Студентът забави. „Вие, младото поколение – спомни си той думите на чичо си, – не знаете да чукате. Чукането трябва да е бавно и дълбоко – като оранта.” Чичо му бе тракторист.
     Въпреки това знаеше, че няма да може да се сдържи. Мисълта, че някъде в нея една яйцеклетка очаква да бъде оплодена, го влудяваше и караше цялото му същество да излезе навън.
     - По-бавно – отново прошепна тя.
     - Не мога – простена той и изригна.
     Тя поде екстаза му и се сгърчи в страстен спазъм. Сграбчи го с ръце и бедра и го всмука.
     Лежаха на дивана голи и задъхани.
     На вратата се почука. Тя погледна часовника на стената.
     - Сигурно е Павел.
     - Кой е Павел?
     - Колега от трети курс.
     - Какво иска? Да не ти е гадже?
     - Не. Иска да ме рисува.
     - Ще ида да го разкарам.
     - Недей. Плаща ми по двайсет лева. С това се издържам.
     - Само това ли иска?
     - Той е гей… Ще ида да се оправя. Не го гони!
     Студентът стана, надяна слиповете си и отвори вратата.
     - Ружа търся. Имаме договорка. – Той загледа голото му тяло с изпъкващ през слиповете набъбнал член.
     - Не става. Вече взема по петдесетак.
     - Тя каза двайсет.
     - Вече не. Има си импресарио.
     - Добре, петдесет, но… ако ми позирате и вие. Имате хубаво тяло – рече.
     - Ти наистина ли си гей?
     - Откъде да знам. Така казвам на моделите, за да бъдат по-спокойни. Но мъжкото тяло ми харесва…
     - Мъжкото тяло не е красиво. Само женското…
     - Макс е казал, че и мъжкото. Ще го учите в трети курс. Ти чукаш ли я?
     - Не е твоя работа.
     - Тя е съвършена…
     - Влизай. Първо парите!
     Ружа стоеше сред стаята гола, стройна и красива. Слабото й тяло странно контрастираше на мрачната обстановка.
     - Ти застани до нея и я гледай – рече Павел. – Гледай я – тя го заслужава!

     Вечерта Студента подаде на Кльощавата двайсет лева и снопче купони за стола.
     - Това е храната ти до края на месеца. Недей да гладуваш. Баща ти не ти ли праща?
     - Той е миньор, а закрили мината.
     - И сега?
     - Три пъти открива в гаража капанче и три пъти фалира. Изпива всичко.
     - А майка ти?
     - Получава малко.
     - Няма повече да позираш за по-малко от петдесет. Ако някой опита, пращай го при мене.
     - Защо го правиш?
     - Харесваш ми – рече.
     - Аз съм най-обикновено момиче…
     - И много красиво. Най-красивото.
     - Не съм красива.
     - Остави на мен да преценя.
     Тя се усмихна и отново му се прищя да я има. Любиха се дълго.

     На курсовата изложба Павел бе представил графиката си с тях двамата.
     - Луд ли си? Показал си лицето й!
     - Прекрасно е…
     - Обърни го настрани! Иначе ще я скъсам!
     - Няма време. Ще преместя тебе малко напред – ще я закриеш донякъде.
     - И с този еректирал член ще се навра направо в нея. Защо си ме нарисувал възбуден? И с такъв голям член…
     - Виж колко е хубав! Макс е казал, че няма нищо по-красиво от еректирал мъжки уд.
     - Този твой Макс ще е перверзник като тебе.

     На изложбата професорът мина покрай рисунката, погледна я и промърмори:
     - Порнография.
     А на себе си рече: „Ама е толкова хубава!”

     27.08.2008 г.


Начало | Разкази | Романи | Фотографии | Картини